நடமாட உடல் இல்லை
அலைப் பாய உயிரில்லை
அரவணைக்க‌ ஆளில்லை
ஞாமகங்கள் யேதுமில்லை
ஞாலத்தைச் சுற்றி சுற்றி
சுற்றித் திரிந்தது என் ஆன்மா!

தூரத்தில் ஒரு தவத்தின் வலிமை
என் ஆன்மாவை ஈர்க்க‌
இரு உயிரின் மகிழ்ச்சியில் உருவானேன்
கருவானேன்!

எட்டி எட்டி உதைத்தேன் எட்டும் வரை
தட்டித் தட்டிக் கொடுத்தாயே‍ தாயே!

என் உயிர்ப் பிழைக்க‌
உன் வயிறுக் கிழித்தாய்

அன்று அறுந்தது தொப்புள் கொடி
தொடர்ந்ததோ அறுக்க முடியாத பாசக் கொடி!

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s