இதயம் துடிக்கிறது எதனாலே?

fetal-heartbeat-e1359585870146

உன்னை
வெறுக்கவும் முடியவில்லை
மறக்கவும் முடியவில்லை
அதனாலேயேத் துடிக்கிறது
என் இதயம்!

-சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

Image Source: thinkprogress.org

Advertisements

உனது கைக்குட்டை!

என் உழைப்பின் உயர்வை
எடுத்துச் சொல்லும் வியர்வை
வடியவே எடுத்துத் தந்தாய் உன் கைக்குட்டை!

அது விதியின் சதியோ இல்லை
அது சதியின் விதியோ?

இன்று அந்தக் கைக்குட்டை
நீ இல்லாத‌ என் துயரம் துடைத்தே அழுகிறது!

-சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

அவளும் அவனும் !

அவன் களித்தான்‍
அவள் கனிந்தாள்

அவள் சிரித்தாள்
அவன் சிலிர்த்தான்

அவள் மகிழ்ந்தாள்
அவன் நெகிழ்ந்தான்

காலம் சுழன்றது…

அவள் கடிந்தாள்
அவன் கசிந்தான்

அவள் கழித்தாள்
அவன் மடிந்தான்!

-சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

காதல் கவசம்

Heart-Broken

வண்டிப் பயணத்திலே தலைக் காக்கத் தலைக் கவசம்
என்னுடைய‌ காதல் பயணத்தில் என் காதலைக் காக்கக்
கவசம் ஒன்று கேட்டேன் இறைவனிடம்!
இறைவனும் தோன்றவில்லை கவசமும் கிடைக்கவில்லை
கண் முன்னே நொறுங்கும் காதலைக் தடுகவும் முடியவில்லை!

அவளின் மரணச் சொல்லின் வலியை நெருப்பாக்கி
என் இதயத்தை உருகி உருகி இரும்பாக்கிச் சேர்த்து
செய்தேன் ஒரு காதல் கவசம்.

என் தேவதையின் நினைவலைகள் பட்டு பட்டு
சிதைந்தப் போன இதயத்தைத் தொட்டு தொட்டு
இரக்கின்றது என் இதயம் மெல்ல மெல்ல !

-சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

Image Courtesy : Google search

Love Of Tides

Love of tides!

Sudharsan @ viruvasan

Love Of Tides

I was a pelagic ocean tide

Moving aimlessly,weakly without any pride

Then you came, the gentle breeze

And pierced and pushed me forward with ease

To reach my goal and set me ashore

You took me to great heights and I arrived with a roar.

I turned back to share that happiness with you

You went far away,elsewhere,without any clue.

I returned to where I started, in quest  of you,and I

I queried the sun;the moon;the sky;the birds,no one ever made a reply.

Now,I am lingering in the path of memories you had left,

Whilst I can feel you everywhere,I couldn’t find you,now, I am bereft.

-Sudharsan Srinivasan

View original post

Where are you ?

Where are you?

Sudharsan @ viruvasan

I was a dying fire

You came as my ember.

I was a lost ship

You came as my light house.

I was in clench of drought

You came as my rain.

Now,

I am stuck

In the silt of your memories

Where are you ?

-Sudharsan Srinivasan

View original post

Where are you ?

Where are you?

Sudharsan @ viruvasan

I was a dying fire

You came as my ember.

I was a lost ship

You came as my light house.

I was in clench of drought

You came as my rain.

Now,

I am stuck

In the silt of your memories

Where are you ?

-Sudharsan Srinivasan

View original post

Immobilized

I know that I had vanished from blogging world but hope this blogging world is only world which accepts me always.
World so weird and unpredictable. My own shadows might leave me but my words are always there with me. Some of the poem which I had written long back when I was normal now consoles me; laugh at me; stings me; and reflects my mood . so I am reblogging some of poems which reflects myself! World is illusion!

Sudharsan @ viruvasan

Living with your thoughts

Embracing you in dreams,

I am battling between

Death and renascence.

I am being born again,

At the feet of your sight.

I am being murdered,

At the sight of your feet.

You have repelled distance away

Yet,you keep on attracting me.

I can’t dwell forever in the dream of past

I try to move on, but I am helpless.

You have always been my impetus root

Now, I don’t want you to become my hurdle.

I remember to forget you, but

I always forget remember that.

– Sudharsan Srinivasan

View original post

Why Cinderella ?

Why Cinderella?

Poetry Type: Naani

 

O, my chimerical Cinderella!

Why you crossed my life?

To abduct me from this wily world

Or to abandon me in world of bliss.

 

-Sudharsan Srinivasan

Image Source: www. galleryhip.com

 

 

Night Sky

Night Sky

Poetry Type: Haiku

 

Dark night sky applies fairness cream

snatched from moon’s light

To becomes  greyish-black.

 

-Sudharsan Srinivasan

Image Source: www. hdwpapers.com