பெண்ணே எழு

பெண்ணே நீ உன்னைப் பார்

கண்ணாடியில் என்னைப் பார்

பிம்பங்கள் தெரியும்

உண்மைகள் புரியும்!

 

கன்ன‌த்தில் வழியும் கண்ணீரில் இருப்பேன்

உள்ளத்தில் உலவும் உணர்வினில் இருப்பேன்

நெஞ்சத்தில் தோன்றும் நினைவிலும் இருப்பேன் !

 

நீயும் நானும் வேறு இல்லை

அப்போது எங்கே சேர்வதும் பிரிவதும்!

 

எண்ணங்கள் பொய் சொல்லும்

வண்ணங்கள் பொய் சொல்லும்

காட்சிகள் பொய் சொல்லும்

சாட்சிகள் பொய் சொல்லும்

 

குழப்பங்கள் கூடக் கானல் நீர் போலத்

தோன்றி மறையும்

மறைந்து பின் தோன்றும்!

 

சலனத்தை நீயும் சல்லடை போடு

விசனத்தை நீயும் வேட்டையாடு

 

உன்னுடன் இருப்பேன் உயிராய் உணர்வாய்

பெண்ணே நீ உணர்ந்து கொண்டு  மணந்து வாழு!

 

சாதிகளின்றி மதங்களின்றி ஓருலகமென்றிருதால்

பிறப்போம் மீண்டும் காதல் புரிய‌

அது வரை செல்கிறேன் என்னை நானறிய‌ !

 

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

அம்மாவுக்காக…

நடமாட உடல் இல்லை
அலைப் பாய உயிரில்லை
அரவணைக்க‌ ஆளில்லை
ஞாமகங்கள் யேதுமில்லை
ஞாலத்தைச் சுற்றி சுற்றி
சுற்றித் திரிந்தது என் ஆன்மா!

தூரத்தில் ஒரு தவத்தின் வலிமை
என் ஆன்மாவை ஈர்க்க‌
இரு உயிரின் மகிழ்ச்சியில் உருவானேன்
கருவானேன்!

எட்டி எட்டி உதைத்தேன் எட்டும் வரை
தட்டித் தட்டிக் கொடுத்தாயே‍ தாயே!

என் உயிர்ப் பிழைக்க‌
உன் வயிறுக் கிழித்தாய்

அன்று அறுந்தது தொப்புள் கொடி
தொடர்ந்ததோ அறுக்க முடியாத பாசக் கொடி!

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

 

 

தமிழ் நடை

உச்சந்தலை வான் பார்க்கக்

கண்ணிரண்டும் நேர் பார்க்க‌

ஒருகைக் காற்றில் அங்கும்

இங்குமாய் அசைவுற்று ஆட‌

மறுகை மீசை முறுக்கக்

காலிரண்டும் செழுமையானப்

பாதையிலே பயணம் செய்யக்

கர்வம் கொண்ட நாவும்

செல்லுமடா நான் தமிழன் என்று!

 

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

 

 

I am a Photographer

A wink of my eyes captures the serene scene

and stores in my heart as soft copy,

Produces a hard copy to the world

In the beautiful format called poem.

 

-Sudharsana Srinivasan

விருந்தும் மருந்தும்

சிந்தனையில்  பிறந்து செயலில் படர்ந்து
முகத்தில் முதிர்ந்து கண்ணீரில் இறந்து
சிறியப்  பெரிய இடர்களுக்கு இடம் தந்து
விலகிச் செல்கிறது மகிழ்ச்சி எனும் விருந்து!

தலைக்கனத்திற்கும் தலைவிதிக்கும் பிறந்து
தலைவலியையும் விசனத்தையும் வேரூன்றி
மனமரதில் வலிமை மலர வழி வகுத்து
கண்ணீரில் கரைகிறது சோகம் எனும் மருந்து!

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

Sculptures are the ambassadors of cultures

All over the world several civilization  had lived and eroded blending with time, kings and government. The paintings, Sculptures, texts and other artifacts are the sole witnesses which tells the glory of past. In that, texts and  paintings lasts only few centuries on most of the cases . It leaves the current so called technological society to decode the messages as paintings started their journey of death and language of the text already becomes irrelevant with current society. This leaves only sculptures sole hope to convey the message from past which usually lasts longer than its fellow witnesses.

Focusing India, She has many cultural diversion and each one being rich it is accord. And each dynasty has unique style in sculptures. There is huge difference between Ellora caves and Thajavur Big temple where both are impeccable and non-comparable.

The sad part is local people near the temples does not know the value of these sculptures. They are busy losing themselves in the con game played by politicians for votes. But foreigner looters are very well aware of its value(Money wise) and they are seeking local people to loot the statue so that they either display in their museum and destroy it(To kill the Indian culture slowly eventually Hindu/Buddhist culture).

Its high time now by us to stop this atrocity. I am confident that government will never enforce strong laws against it. And looters with find some hole to smuggle. But we badly need the support from government.

I still remember Kala Bairavar statue being in worship for public in famous Meenakshi Amman temple, Madurai and lately I could not see the statue and I am afraid of its whereabouts. Anyways with photos we can prove its origin from certain places and help us to get back in case looted. Remember Natarajar Statue being identified in Australian museum by a photo here ? But it take years and lot of struggle. Even pillars are being stolen and smuggled.

A separate department to be formed by Central government and stats to be taken from each and every temple.  A surprise visit to be made to all temples big or small to validate the stats. Temple authorities to be made in charge and they have to report on regular periodical basis to this new department. Any new sculpture made or looted one returned back it should be registered with this new department. A new museum minimum 2 for big states and one for smaller ones to be established. And this should be under control of not ASI(Archeological survey of India)  but new department.  And those museums should hold statues from their state only. This museum can be  promoted for tourism which also brings some money to its maintenance.

Lot of importance and awareness to be made among the people. It can be via a you tube video, writings, sessions. speech etc…And moreover local people near the temples needs to take the responsibility of protecting their temple belongings as well. Solely government also can’t make this a success. Our contribution is also needed. I want my future generation to know about how rich our culture was. And that is only possible via the sculptures, Yes they are the ambassador of our ancestors. Save sculptures and abolish sculpture smuggling.

-Sudharsana Srinivasan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Other side

We will walk our life together forever

Merriment or Meloncholy its us together

When, we becomes they and us becomes them

Then the self becomes lifeless.

The Lifeless self wishes them happy life

Keeping the pain and hurt within itself.

 

-Sudharsana Srinivasan

என் உயிர் எழுத்தே!

உயிரற்றுக் கிடக்கின்றன‌  என் உயிரும் எழுத்தும்
நீ வருவாயா என் உயிராக ‍
என் எழுத்தாக?

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

Poetry Type: Haiku in Tamil

நீ என்னைச் சேர வேண்டும்

கார்முகில் மழைநீர் மண்ணைச் சேரும் முன்
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்.
கண்ணில் தேங்கும் நீர்த்துளிகளுடன்
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்.
உதட்டோரம் எட்டிப் பார்க்கும் குறுநகையுடன்
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்.
களிப்பில் முகம் மலர்ந்து
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்.
மனத்தில் சுகம் சுரந்து
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்.

நீ என்னைச் சேர வேண்டும்!
நீ என்னைச் சேர வேண்டும்!
என்றே
காதல் படைக்கின்றேன்
கண்ணீர் வடிகின்றேன்
துன்பம் துடைக்கின்றேன்
காலம் கடக்கின்றேன்
என்றும் இருக்கின்றேன்!

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

ஆறின்றி அமையாது உலகு

பெரிய பெரியக் கட்டிடங்கள்
இடையிடையே வெற்றிடங்கள்
உற்று உற்றுப் பார்க்கும் போது
வற்றிப் போன நீர்த்தடங்கள்.

கரடு முரடுப் பாதையோடுக்
காடு வழியேக் கடந்தது
ஓடி ஓடி உழைத்த நதி
வாடி வாடி வறன்டது.

கரை அருகேப் பணை மரங்கள்
பணையருகேச் செடிக் கொடிகள்
கொடி அருந்து பணைச் சரிந்து
நீர் உருஞ்சும் விஷ ஆலைகள்.

தேடித் தேடி நீரெடுத்து
விற்று விற்றுப் பிழைக்கிறாய்
வாரி வாரி மணலெடுத்து
நீரின் ஓட்டம் தடுகிறாய்.

இயற்கை அழித்து செயற்கை புகுத்தி
என்ன லாபம் காண்கிறாய் ? வையத்தில்
நான் வாழ நீ வாழ ‍‍‍- நீர் வேண்டும்
நாம் வாழ!

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்